GON-type 9

IVIO Binnenhof biedt sinds het schooljaar 2014-2015 GON-type 9 aan voor leerlingen met een diagnose autismespectrumstoornis (ASS) en een normale begaafdheid die het gemeenschappelijk curriculum volgen in het gewoon onderwijs. De school voor buitengewoon onderwijs biedt hierbij ondersteuning in het gewoon onderwijs. Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met IVIO Binnenhof op het nummer: 09.223.98.71 of de website (http://www.ivio-binnenhof.be/ ) raadplegen.