Een gezonde maaltijd is cruciaal om je dag door te komen. Dat is zo voor iedereen en zeker voor kinderen & jongeren! Want samen leren, spelen en je concentreren, lukt niet met een lege maag.Toch is een goed gevulde brooddoos niet voor iedereen vanzelfsprekend. Brood(doos)nodig is een initiatief van Let Us en Enchanté VZW. Een aantal scholen uit onze scholengemeenschap maken ouders, leerkrachten, familie en buren warm om met een klein gebaar een groot verschil te maken. Lees meer over dit mooie initiatief op www.brooddoosnodig.be.

 

Je CV kan opgenomen worden in onze sollicitantenbank. Deze bank is toegankelijk voor alle directieleden van scholengemeenschap De Bron en scholengemeenschap Edith Stein. Zij kunnen je contacteren indien er bij hen een vacature is waarvoor je in aanmerking komt.
Omdat we je privacy respecteren zal je eerst een mail ontvangen met de vraag of je in deze sollicitantenbank wenst opgenomen te worden. Je wordt enkel opgenomen met jouw uitdrukkelijke toestemming.

Op dinsdag 19 oktober 2021 van 20.00 u. tot 21.30 u. wordt 
een digitale infoavond georganiseerd rond ‘Wat na het 
secundair onderwijs?’.
De live stream zal verlopen via 
Microsoft Teams live event en vormt een samenwerking tussen 
scholengemeenschap De Bron, scholengemeenschap Edith 
Stein. Laatstejaars worden via hun eigen school ingelicht over dit event.