Na 21 jaar maakt scholengemeenschap Edith Stein een volgende doorstart voor een nieuwe zesjarige periode.
Op 1 september 2020 verwelkomden wij twee bijkomende scholen.
Onze-Lieve-Vrouwe Instituut (OLVI) en Humaniora Nieuwen Bosch maken voortaan samen met 11 andere scholen deel uit van ons samenwerkingsverband.

Op vrijdag 24 mei tussen 16u en 17u organiseert HTISA een panelgesprek over ‘onderwijs in de 21ste eeuw’. De school nodigt jou en je collega’s van harte uit om er bij te zijn. Inschrijven kan gratis via http://panelgesprek.htisa.be.  Het panelgesprek vindt plaats in de school (Holstraat 66, 9000 Gent).  
Hoe kunnen we kinderen en jongeren zo goed mogelijk voorbereiden op maatschappelijke participatie, hoger onderwijs en/of een succesvolle professionele loopbaan? 

Het project ‘de Passerel’ is een gezamenlijk initiatief van drie scholen: IVIO Binnenhof, IVV Sint-Vincentius en HTI Sint-Antonius.

Die scholen bieden onderwijs op maat, voor leerlingen met een verslag M-decreet type 9 OV4, zowel voor de A-stroom als voor de B-stroom.