Nieuws

Na 21 jaar maakt scholengemeenschap Edith Stein een volgende doorstart voor een nieuwe zesjarige periode.
Op 1 september 2020 verwelkomden wij twee bijkomende scholen.
Onze-Lieve-Vrouwe Instituut (OLVI) en Humaniora Nieuwen Bosch maken voortaan samen met 11 andere scholen deel uit van ons samenwerkingsverband.

Op vrijdag 24 mei tussen 16u en 17u organiseert HTISA een panelgesprek over ‘onderwijs in de 21ste eeuw’. De school nodigt jou en je collega’s van harte uit om er bij te zijn. Inschrijven kan gratis via http://panelgesprek.htisa.be.  Het panelgesprek vindt plaats in de school (Holstraat 66, 9000 Gent).  
Hoe kunnen we kinderen en jongeren zo goed mogelijk voorbereiden op maatschappelijke participatie, hoger onderwijs en/of een succesvolle professionele loopbaan? 

Het project ‘de Passerel’ is een gezamenlijk initiatief van drie scholen: IVIO Binnenhof, IVV Sint-Vincentius en HTI Sint-Antonius.

Die scholen bieden onderwijs op maat, voor leerlingen met een verslag M-decreet type 9 OV4, zowel voor de A-stroom als voor de B-stroom.

IVIO Binnenhof biedt sinds het schooljaar 2014-2015 GON-type 9 aan voor leerlingen met een diagnose autismespectrumstoornis (ASS) en een normale begaafdheid die het gemeenschappelijk curriculum volgen in het gewoon onderwijs. De school voor buitengewoon onderwijs biedt hierbij ondersteuning in het gewoon onderwijs. Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met IVIO Binnenhof op het nummer: 09.223.98.71 of de website (http://www.ivio-binnenhof.be/ ) raadplegen.

Op donderdag 4 juni was Dirk Frimout, de eerste Belgische astronaut, te gast in het Gentse Sint-Janscollege. Hij verving er de fysicaleerkracht om te vertellen over zijn ervaren als ruimtevaarder, en het wetenschappelijk onderzoek in de ruimte. De leerlingen van 4 wetenschappen, die zelf nog niet geboren waren toen Frimout de ruimte in ging in 1992, kennen deze icoon van de Belgische wetenschap heel goed en waren in de wolken met dit hoog bezoek en hingen 2 uur lang aan de lippen van burggraaf Frimout.

In het schooljaar 2015-2016 startte Sint-Lucas met de afdeling Audiovisuele Vorming in het 3de jaar (1ste lj 2degraad). Sindsdien werd de richting verder uitgebouwd. Audiovisuele vorming is een veelzijdige artistieke opleiding met een brede basisvorming. Het ontwikkelen van een eigen beeldende taal met behulp van fotografie, film, beeld, geluid en montage staat centraal. Je onderzoekt grondig de hedendaagse audiovisuele cultuur. Zo leer je kritisch kijken naar de beelden die ons dagelijks bereiken via de verschillende media. Je leert waarnemen, analyseren en creatief denken.

Nieuw : carrosserie- en spuitwerk 7de jaar BSO Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius Vanaf het schooljaar 2015-2016 biedt het Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius het 7de specialisatiejaar carrosserie- en spuitwerk aan! Wie interesse heeft, kan contact opnemen met rik.callens@htisa.be of ons contacteren via het algemeen telefoonnummer van de school. We maken graag tijd vrij voor een vrijblijvend gesprek.

Op 17 oktober was scholengemeenschap Edith Stein aanwezig op de jobbeurs georganiseerd door Gent Stad in Werking in samenwerking met de VDAB. Onze stand van het katholiek secundair onderwijs Gent werd druk bezocht. Vooral de mogelijkheid voor werkzoekenden om zich aan te melden op onze sollicitantenbank viel in de smaak. Dit initiatief is zeker voor herhaling vatbaar, want onze scholen zijn voortdurend op zoek naar gemotiveerde leraars, opvoeders, administratieve medewerkers, technisch en onderhoudspersoneel. Geïnteresseerden vinden verder informatie via het tabblad Jobs.

Op 23 en 24 oktober organiseerde scholengemeenschap Edith Stein zoals elk jaar twee druk bijgewoonde WIHO-avonden. Deze infomomenten Wegwijs in het Hoger Onderwijs lokten opnieuw ongeveer 1400 leerlingen en ouders naar de Groenzaal. Zij vormden voor de zesdejaars het startschot voor een boeiende zoektocht naar een doordachte studiekeuze na het secundair onderwijs.

Ouders en leerlingen die willen kennismaken met een of meerdere scholen uit onze scholengemeenschap, kunnen deze bezoeken op opendeur-, info- en aanmeldingsdagen. Naar jaarlijkse gewoonte verspreiden wij een handig overzicht van al deze infomomenten in het katholiek secundair onderwijs aan de basisscholen in de ruime regio. Het volledige overzicht vindt men hier.